تالار زبانشناس

معنی grew و barely

سلام دوستان:rose::rose:

(.The animals grew tired of listening to the hare)
معنی grew در این جمله چی میشه؟

She could barely see the tortoise on the path
behind her )
معنی barely در این جمله چی میشه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام به شما
Grow tired همون get tired به معنی خسته شدن
Barely هم یعنی به سختی، اندک، ناچیز،به ندرت
که در اینجا همون به سختیه

4 Likes