تالار زبانشناس

گذاشتن sسوم شخص بعد فعل

چرا تو این جمله بعد tell حرف sنیومده؟

Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

فعل اصلی sends هستش و tell اینجا بعد از تو اومده و میشه مصدر، ک s فقط ب فعل می چسبه نه مصدر،
این سایت را هم مطالعه کنید
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lang.b-amooz.com/en/grammar/course/1062/to-infinitive&ved=2ahUKEwjsruWH-MjnAhXRX8AKHbt_A2gQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw15blq0G64MDuZtwIYnXKsC

1 Likes