تالار زبانشناس

من خیلی مبتدی هستم و دنبال برنامه ای برای پارتنرم

سلام
من نه میتونم مکالمه کنم و نه از روی متن تلفظ صحیح داشته باشم فقط میتونم درس هایی که خوندم رو تا حدودی خوب تلفظ کنم. تو داستان های بچگانه هستم.
میخواستم یه برنامه واسه پارتنرم بدید که چکار باید بکنم؟ آخه کسانی که پارتنر گرفتن معمولا باهم مکالمه میکنند مشکل من اینه که من در این حد نیستم و دنبال یه نفر مثل خودم میگردم و برنامه ای جهت پیاده سازی و یادگیری

3 Likes

4 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن