تالار زبانشناس

چرا در این عبارت از will استفاده شده؟

چرا در این عبارت از will استفاده شده؟
0

?please will you marry me


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

فکر میکنم چون قراره بعدا ازدواج کنن از will استفاده میکنن.

چون وقتی درخواست میکنن هنوز ازدواج کرده محسوب نمیشن. باید برن کلیسا یا هر چی بعد رسما ازدواج کنن. فقط در حد یه درخواسته اون لحظه.

این باز حدس منه.

8 Likes

به نظر من will معنی قصد و اراده و آرزو رو هم داره که به حالت would هم میشه دستفاده کرد
Will i,nill iچه بخوام چه نخوام
Will this do?آیا این کافی است؟
Will you have more tea? باز هم چای میخوای؟
Will you marry me? مایلی با من ازدواج کنی؟

5 Likes

شایدم چون به شورت آنی ازش درخواست کرده از will استفاده کرده:thinking::thinking:

1 Like