تالار زبانشناس

سلام من دنبال یک پارتنر برای تقویت مکالمه هستم سطحم هم در حدB۲هس

من سطخ B2هستم پارتنر برای تقویت مکالمه می خواهم


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « گیاه خوار مطلق »

1 Likes

A post was merged into an existing topic: درخواست پارتنر اسپیکینگ