تالار زبانشناس

مشکل در به روزرسانی 😭

سلام جناب @golmirzaei و جناب @hnaseri گرامی :hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::bouquet::tulip::rose:
وقتتان بخیر و شادی :tulip::rose::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet:
در فایل زیبوک مشکل ذیل حاصل شده بر روی دکمه نارنجی هم میزنم باز به روزرسانی انجام نمیشه چرا؟؟(اکثر کتابهای زیبوک همین ایراد رو دارند)
باتشکرات فراوان بخاطر تک تک زحماتتان :hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::bouquet::bouquet::rosette::white_flower::tulip::rose:

4 Likes