تالار زبانشناس

تفاوت دو کلمهreturned باretrieve

سلام تفاوت دو کلمه retrieve باreturned چیست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 Likes

return

یعنی بازگشت یا برگشتن چیزی یا کسیه

retrieve

یعنی دوباره بدست آوردن یا به اصلاح regain هستش.

همه چی تو قالب مفهوم بهتری داره.

14 Likes