چرا از onاستفاده شده؟

Mummy Duck lived on a farm
آیا نمیتوانیم از inیا atاستفاده کنیم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 پسندیده

سلام مطالب زیر رو مطالعه کنید

4 پسندیده