تالار زبانشناس

Have and had

Have and had
0

Did he have a lot of water? No, he didn’t have a lot of water. He had little water.

در این. جمله چرا have آمده


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

4 Likes

در جمله وقتی از did استفاده میکنیم فعل زمان حال استفاده میکنیم

2 Likes

در کل وقتی قراره فعل اصلی رو سوالی کنیم،یا باید از افعال کمکی که در خود جمله هست یعنی افعال to be یا have had has یا سایر افعال مدال برای سوالی کردن کمک بگیریم یا اگر که نداشتیم باید به
خود فعل نگاه کنیم وباتوجه به زمان فعل از do did or does که در خود فعل پنهان است استفاده کنیم

الان چون فعل اصلی had میباشد وهیچ فعل کمکی ندارد برای سوالی کردن یامنفی کردن چون که زمان فعل گذشته است از did استفاده میکنیم وبعد باید شکل ساده فعل که شکل ساده فعل had ، have میباشد استفاده کنیم ولازم به ذکر است که جزافعال بی قاعده میباشد

یه شعری هست البته برای سوالی کردن does زمان حال

شاعر میفرماید
does که میاد توجمله ،
s اش میره تو خمره

مثل does she live in Tehran?
she lives in Tehran

3 Likes