تالار زبانشناس

ترجمه goes to و go to در یک جمله

ترجمه goes to و go to در یک جمله
0

Hi guys

چرا در جمله زیر goes to و go to یک ترجمه دارد ؟

The daughter goes to school every day . Does the daughter go to school every day ? Yes, She goes to. school every day .

این دختر هر روز به مدرسه می‌رود . آیا این دختر هر روز به مدرسه می‌رود ؟ بله ، او هر روز به مدرسه می‌رود .

مربوط به افعال و … می‌باشد اما توضیحش را نمی‌دانم .


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 4- دخترم دانش آموز خوبی است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Like

سلام
بله مربوط به افعاله
افعال انگلیسی هم مثل زبون های دیگه برای زمان های مختلف تغییراتی دارن

این پلی لیست رو ببینید

3 Likes

Thank you so much :pray:
Very very good :grinning:

2 Likes

خوشحال شدین :grinning:

2 Likes

و اینکه فعل همون فعله فقط جمله سوالی شده و دیگه s سوم شخص در جمله سوالی حذف میشه

1 Like

اول شخص میشه من
دوم شخص میشه تو
سوم شخص میشه او یا شما

درست گفتم ؟

1 Like

اول شخص مفرد I
دوم شخص مفرد You
سوم شخص مفرد it/he/she
اول شخص جمع we
دوم شخص جمع you
سوم شخص جمع they

2 Likes

او یا آنها

1 Like

شما They دوم شخص جمع میشه ؟

1 Like

they به معنی آنها یعنی سوم شخص جمع است
you دوم شخصه

1 Like

Hi

دوم شخص مفرد You تو می‌شود .
آیا دوم شخص جمع You شما می‌شود ؟

آیا شخص‌های دیگری هم وجود دارد ؟

1 Like

دوست عزیز هر دو you هستند

1 Like

خب هر دو You هستند تو دوم شخص مفرد هست و در دوم شخص جمع هم تو میشه ؟

1 Like

5 Likes

در فارسی همونطور که پروین جان گفتن شما میگن

2 Likes

من به تازگی به لطف جناب فرزاد ویدیو‌ای که به تازگی معرفی کرد با نت برداری ، زمان‌ها در گرامر را دست و پا شکسته فرا گرفتم و کامل خواهد شد .

از ساعت چهارده ویدیو‌ها را نت برداری کردم و تا یک هفته ادامه می‌یابد .

تشکر میکنم @afarkhani @pari @Farzad_Poodineh که در فرا گرفتن زبان انگلیسی همیشه همراه بودین و گمان کنم خواهد بود .

Thank you so much :pray:t2: :orange_heart: :yellow_heart:

5 Likes

لطف دارید شما هر کمکی از دستمون بر بیاد دریغ نمیکنیم :rose::pray:

2 Likes