تالار زبانشناس

معنی لغات نمیدانم

باید یه روز صبر کنی و اگه صبر مردی باید گزینه ای که یه مثبت داررو بزنی

1 Likes


از پایین، برنامه سمت راست، دومین گزینه

1 Likes