تالار زبانشناس

صفت بعد از اسم

or during her trip home

سلام دوستان
من نمیفهمم واژه trip home چرا اول کلمه home نیومده؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

1 Likes

سلام

بهنگام استفاده از افعال حرکتی نظیر get یا رسیدن، go یا رفتن، come یا آمدن، arrive یا رسیدن، travel یا سفر کردن، drive یا با ماشین رفتن به جایی، home (نظیر قید) بدون حرف اضافه to (به معنی به) استفاده میشود.

I’m going home now. I’m really tired.

دارم میرم خونه. خیلی خسته ام.

شکل اشتباه:

I’m going to home now

6 Likes

خیلی توضیح جامعی بود ممنونم

1 Likes