تالار زبانشناس

مفهوم دقیق Distinction در متن

مفهوم دقیق این کلمه در متن" تکرار " چیست؟
Distinction

And that’s an even deeper distinction,
لطفا.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

2 Likes

اینجا به معنی یک تفاوت مهمتر و عمیق تر هست.

4 Likes