تالار زبانشناس

فرق could با would

سلام فرق could با would و should چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

مطالعه کنید

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://goldislanguage.com/page/229/how-to-use-may-might-should-would-could-in-english-language&ved=2ahUKEwiFrqyYytXnAhXPRMAKHShmAiIQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2HvCXBpO6vdijk-Odgacx7


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://redmag.ir/would-could-should/&ved=2ahUKEwjyiJarytXnAhWTX8AKHQKVDMAQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3J8HZmxaB45R0Gx_gzhC8F

1 Likes