تالار زبانشناس

اسم بصورت جمع یا مفرد

درجمله for some unknown reason ,the mother wolf rejected these babies چرا کلمه reason جمع نیست


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 Likes

این یک عبارت هست که میتونه به دو منظور بکار بره. وقتی گفته میشه for some reason منظور یک دلیل واحد هست، درواقع مفهومش اینه که به یک دلیلی، حالا به این دلیل یا اون دلیل.
اگه جایی دیدین که بگه for some reasons اونجا منظور اشاره به چند دلیل هست.
در اینجور کاربردها معمولا مفهوم اولی مد نظر هست و بیشتر بکار میره

4 Likes