جمله انگلیسی که با ترجمه فارسی همخوانی ندارد

سلام. خوش اومدید

همون طور که می دونید فعل keep به معنای ادامه دادن هست و be به معنای بودن…پس keep being به معنای “ادامه دادن بودنش!” یا همون ادامه دادن حضورش هست.

شیوه بیان انسان ها برا بیان یه مفهوم واحد، می تونه متفاوت باشه.

4 پسندیده