تالار زبانشناس

درباره آینده

سلام چرا she thinks about نوشته می تونست بنویسه will think a boutو یدونه هم چرا نوشته she has to get back آینده با going ننوشته


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

4 Likes

طرف داره فکر میکنه چکار کنه که تز در ادامه (آینده) بهش ملحق میشه. گرامرش درست هست.

عبارت she has to get back هم درست هست. یعنی بایستی برگرده. has to = بایستی

4 Likes