تالار زبانشناس

Will and going to

چرا بعضی جاهای داستان going to استفاده بعضی will فرقشون چیه


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

4 Likes

هردوتاش تقریبا یه معنی داره بجز اینکه going to مربوط به وقتی هست که طرف از قبل برنامه ای واسه انجام یه کار داشته باشه
مثلا پنج شنبه بریم پیکنیک

3 Likes

سلام در ادامه توضیحتون:
وwillبرای وقتیه که از قبل برنامه ریزی نشده باشه و همون لحظه تصمیم به انجامش بگیریم

+مثلا تو خونمون شکر نداریم
_عه باشه الان میرم بخرم

4 Likes