تالار زبانشناس

معنی "کنونی"

آیا در این ساختار (in what is now croatia)
In what is now
معنی کنونی میدهد؟
آیا در شرایط دیگر هم میتونیم از این اصطلاح استفاده کنیم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی نابغه‌ای از یاد رفته » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نابغه ی فراموش شده »

4 Likes

بله همین معنی رو میتونه بده.

4 Likes