تالار زبانشناس

Have و has


این تاپیک مربوط به داستان« Story 2 - Dustin Wants to Take a Vacation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام. خوش اومدید
فراموش کردید پرسش تون رو مطرح کنید :thinking:

در حالت کلی، در جملات ساده، has به عنوان فعل اصلی (به معنای داشتن)، برا سوم شخص مفرد (ضمایر it/she/he و اسامی مفرد) استفاده می شه

He has some time off in the winter.

و برای ضمایر و اشخاص دیگر (I/you/we/they) have به عنوان فعل اصلی کاربرد دارد

I have some time off in the winter.

اگه همون جملات پرسشی/منفی باشن:


4 Likes