تالار زبانشناس

معنی کلمهsuddenدر این جمله

در جمله
then all of a sudden the clock struck eleven and three quarters
معنی suddenچیست.فرق این کلمه باshowچیست.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام

با توجه به ترجمه اپلیکیشن در مورد این جمله

خواهرهای سیندرلا او را دیدند اما ازبس‌که زیبا شده بود او را نشناختند. سیندرلا با شاهزاده رقصید و بعد ناگهان زنگِ ساعت یازده و چهل‌وپنج دقیقه را خبر داد.

اگه دیکشنری لانگمن اپلیکیشن رو در مورد all of a sudden ببینید، خواهید دید که به معنای very quickly خواهد بود.

suddenly; unexpectedly

4 Likes