تالار زبانشناس

موارد کاربرد some

سلام…خوش اومدید

بهتون توصیه می کنم یادگیری چنین مواردی رو در قالب متن هایی که باهاشون مواجه می شید یاد بگیرید
تو هر متن حاوی چنین مواردی، توجه کنید اسم بعد از اون، قابل شمارش هست یا غیرقابل شمارش…مفرد هست و یا جمع

بتدریج، کشفیات تازه ای خواهید داشت.

اگر نه:

http://www.abcxyz.ir/index.php/2013-03-05-17-10-05/midcmenu/968-few-a-few-little-a-little-many-much-some-any

6 Likes