تالار زبانشناس

Site baray motalee

سلام.
خوش اومدید

خوب بود پرسش تون رو واضح تر بیان می کردید.

چه موضوعی/با چه هدفی و در چه سطحی؟

3 Likes