تالار زبانشناس

داستان جوجه اردک زشت

سلام.

واژه barn هم به معنی انبار است.

اگه نگاهی به دیکشنری های انگلیسی اپلیکیشن برا هر دو واژه گفته شده بندازید خواهید دید که barn معمولا محل نگهداری احشام و محصولات کشاورزیه و warehouse بیشتر برا انبارهایی که برا مواد خام و … ستفاده میشه
جوجه اردک هم تو یه farm زندگی می کرده پس انتخاب barn چندان دور از تصور نخواهد بود.

barn
a large building on a farm in which animals or hay (= dried grass) and grain are kept

warehouse:
a large building used for storing goods

7 Likes