تالار زبانشناس

پکیج قدرت!

دوستان در پکیج قدرت به همون اندازه که واسه درس داستان کوتاه “مینی استوری” وقت میذارم باید واسه درس اصلی و واژگان هم وقت بذارم؟ یا اینکه بیشتر تمرکزم رو مینی استوری باشه؟

2 Likes

تمرکزتون به ترتیب موارد زیر باشه
1- مینی استوری (از درس ۹ به بعد POV هم در کنار مینی استوری اولویت اصلیتون باشه)
2- درس اصلی
3- واژگان

6 Likes

مثلا اگر واژگان یکبار در روز یکبار گوش داده میشه درسنامه اصلی دو و مینی استوری و دیدگاه 3 مرتبه تکرار بشه

6 Likes