تالار زبانشناس

اشکال در فایل صوتی

با سلام و وقت به خیر @hnaseri

لطفا بررسی شود.
متشکرم


استاپ شدن فایل صوتی از زمان 5:19 دقیقه در اپلیکیشن

6 Likes

@golmirzaei


3 Likes