تالار زبانشناس

سلام دوستان معنیهheaded در جمله چی میشه؟باسپاس

Headed در where are you headedیعنی چی؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

مترادف where are you going?
به معنی مقصد کجا میتوای بری
مقصدت کجاست

6 Likes

ای ول
ممنون.فکرمو مشغول کرده بود

4 Likes