زمان و معنی این عبارت چی میشه

Sophie had to play Tiger Woods in golf in just one month


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

3 پسندیده

یعنی سوفی مجبور بود ظرف یک هفته آینده با تایگر وودز گلف بازی کند

3 پسندیده