سوال در ساختار جمله

It had disappeared
چرا نگفته it was disappeared


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 پسندیده

به نظر من چون ساختارش حال کامل هسش
دیروز خوندمش باز مطمعن نیستم، ساختار حال کامل اینجوریه
Had+p.p

2 پسندیده