من گرامرم ضعیفه

ای کاش بیشتر توضیح میدادین
الان واسه آزمونای تافلو آیلتش ضعیفه یا واسه صحبت کردنو اینا یا واسه کتاب خواندن و اینا
ولی مثل همیشه من میگم شما تمرکزتونو بذارید رو متنو لغت گرامر خودبه خود درست میشه

6 پسندیده