تالار زبانشناس

کاربرد Bet

Bet به معنی شرط بستن تا جایی که میدونم پس معنی و کاربردش چیه اینجا؟؟

Bet then Pete sees a goldfish.


این تاپیک مربوط به داستان« یک حیوان خانگی برای پیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

3 Likes

بله معنیش شرط بستنه تو جمله هم معنی شرط بستن رو میده که فکر میکنم پایان جمله قبلشه
فعل گذرا هست که در حالت های bets_betting_bet_bettedمعنی میده

3 Likes

ممنون.ممکن اشتباهی به جای but then اومده باشه چون تو داستانای دیگه اینو دیدم ؟

2 Likes

اره ممکنه اشتباهم بشه :bouquet::bouquet:

3 Likes

Betبه معنی شرط بستن

ترکیب پرکاربردی وجود داره به شکل
You bet
به معنی حتما، اشکالی نداره

3 Likes

سلام

در این موارد به دو نکته توجه کنید:

تو خود ویدیوی داستان، متن نوشته شده…but then
و تو فایل صوتی هم دقیقا همین رو گفته…مفهوم هم که…

پس، نیاز به تصحیح داره این قسمت از متن…انجام شد

4 Likes

Bet با حرف بزرگ اومده و اینجا اسم یکی از دوستان پیت هست

1 Likes

تو فیلم but خورده
نه bat

1 Likes