معنای لغت Eve

در جمله ی زیر
On Christmas Eve they looked at the snowman.

معنای واژه ی Eve رو لطف کنید بیان کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی آدم‌برفی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

در آستانه یه روز خاص که میشه شب قبلش یا روز قبلش که در ارتباط با اون واقعه اصلی جشن گرفته میشه یا مراسمی انجام میشه.

4 پسندیده