ارزیابی دوره موفقیت تحصیلی

ارزیابی دوره موفقیت تحصیلی
none 5.0 3

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « موفقیت تحصیلی » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
اگر با برقراری تعادل در زندگیتان در مدرسه و دانشگاه مشکل دارید، دوره‌ی موفقیت تحصیلی خیلی میتواند به شما کمک کند. ویدئو ها و مطالب مطرح شده در این دوره را مرور کن تا مدیریت زمان، و شیوه‌ی مطالعه‌ی بهتر را بیاموزی.
سطح: 4

3 پسندیده

عالئییییئییییییئییییییییییییی ییییییییی

تازه شروع کردم ولی برام خود مطالبش جالبه نه صرف یادگیری زبان،. مرسسی

عالیییییی خیلی کمکم میکنه

خیلی خوب ، در کنار کلمات زبان ، مطالب مفیدی هم ارائه شده

خوببببببب