تالار زبانشناس

چرا از was استفاده نشده؟؟؟

سلام

2 Likes