تالار زبانشناس

نظرات کابران در مورد ترجمه این داستان چیه؟

به نظرم من خیلی بد معنی شده
چون فردی که مبتدی بیشتر به دنبال ترجمه کلمه به کلمه ولی در این درس مفهومـ بیشتر گفته شده واصطلاحات زیاد داره
کاشکی این اصطلاحات توضیح داده میشد

3 Likes