ترجمه اشتباهی

واژه petrified به اشتباه «بی حرکت» معنی شده.

They are petrified to be different
ترجمه شده، آن‌ها بی حرکت هستند تا متفاوت باشند.

ترجمه صحیح: «آن‌ها می‌ترسند تا متفاوت باشند.» یا «آن‌ها از متفاوت بودن می‌ترسند.»

جمله قبل از جمله ذکر شده در بالا هم به همین صورت بخاطر ترجمه اشتباه واژه مذکور اشتباه ترجمه شده است.


این تاپیک مربوط به درس« قواعد را بشکن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قواعد را بشکن »

4 پسندیده

دوست عزیز از بخش ویرایش میتونین ترجمه رو تصحیح کنین

3 پسندیده

نمی‌دونستم
ممنون

5 پسندیده