تالار زبانشناس

معرفی فیلم زبان اصلی

دوستان لطفا کتابایی ک ب نظرتون خوب بوده و فیلم های جالب ب زبان اصلی رو معرفی کنید

6 Likes

سلام به تاپیک زیر مراجعه کنید

6 Likes
5 Likes