تالار زبانشناس

Eagles wingچرا جمع نبسته ولی در ترجمه گفته بال های عقاب


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سلطان پرندگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

7 Likes

Eagles شاید،منظور عقاب ها نیست
اگه این کلمه یه آپاستروف از دست داده باشه
(آپاستروف همین نشانه ’ هست که برای مالکیت به کار برده میشه)
Eagle’s wing
میشه بال عقاب

شاید اینطور بوده باشه
بال عقاب

5 Likes

بلی مالکیت. یعنی بال عقاب اگر sنگیره معنای بال عقاب را نمیده

3 Likes

سلام.
درست می فرمایید.

در جمله ی شما wing بکار رفته؛ نه wings

پرنده زیر بال عقاب پنهان شده بود.

/ترجمه صحیح وارد شدو احتمالا چندروز دیگه تایید میشه/

4 Likes