تالار زبانشناس

#چالش_نویسندگی_جنایی_انگلیسی

درود بر تمامی همراهان تالار زبانشناس

در این چالش ابتدا به لغات انگلیسی مربوط به بحث جنایی می پردازیم و سپس یک داستان انگلیسی رو به کمک حداقل دو نفر و حداکثر چهارنفر یا بیشتر در این زمینه مینویسیم.
ایده داستان جنایی: @elahehvelayati

6 Likes

علی آقا @ali-13 من الان یه چند تا لغت جنایی که بلد هستم رو تو دیکشنری های انگلیسی قسمت لایتنر سرچ می کنم و وقتی از معنی شون مطمئن شدم، اینجا می زارم.
.
خدا رو چه دیدی … شاید داستان خوبی از آب دراومد و شد پست اینستاگرام زبانشناس! :joy::joy::smiley:

3 Likes

به بالاتر از اینها فکر کنین
به چاپ توسط یک ناشر فکر کنین :slightly_smiling_face:

بله منتظر لغات هستم :slightly_smiling_face:

خانم @fateme191 از شما دعوت به عمل می آید که تویه شخصیت پردازی این چالش کمک کنین.
هر کسی یک یا دو تا شخصیت ایجاد کنه و داستان بر پایه اونها باشه.

3 Likes

آقای فیروز @firo744
از شما دعوت به عمل می آید که در این چالش نویسندگی شرکت کنین

3 Likes

Lie low مخفی شدن از دست پلیس، آفتابی نشدن
Criminal مجرم
Crime جرم، بزه
Secret police پلیس مخفی
Break prison فرار از زندان
Lifeimparisonment حبس ابد
Amnesty عفو، بخشش
Capital punishment اعدام
Eye for an eye قصاص
Blood money دیه
Hit man آدمکش حرفه ای
Detection center بازداشتگاه
Do time زندانی کشیدن
Take hostage گروگان گرفتن
Under siege تحت محاصره
Investigate بازجویی کردن
Private eye کارگاه خصوصی
Bust دستگیر کردن
Donut shop ایستگاه پلیس
Surround محاصره کردن
Steal دزدیدن
Arson به آتش کشیدن عمدی
Mugger زورگیر
پ.ن: بقیه در کامنت بعدی @ali-13

2 Likes

Witness شاهد جرم
Victim قربانی
Sacrifice قربانی شدن
Smuggler قاچاقچی
Murderer قاتل
Murder به قتل رساندن
Thief سارق
Tail تعقیب کردن
Arrest دستگیر کردن
Raid حمله پلیس به جایی
Siren آژیر پلیس
دیگه بقیه اش رو باید فکر کنم @ali-13

2 Likes

بیایید شخصیت پردازی کنیم و ببینیم به چه لغاتی از چه بخش های جرم نیاز داریم.
اول شخص رو بسازیم.
بعد ببینیم نقش اول باشه، نقشه اصلی باشه، نقش فرعی و غیره
مثلا
شخصیت شماره ۱
نام : الهام
نام خانوادگی: ولایتی
خصوصیات: این شخصیت برای شما
هرچی میدونین براش بگید ،از خلاف و زندان رفتن ها و قد و :sweat_smile:

2 Likes

اِی وای! :ok_hand::ok_hand::joy::joy::joy:

خصوصیات ظاهری رو که شخصیت واقعی خودم رو می گم. ولی خلاف و زندان رو باید خیال پردازی کنم!
علی آقا @ali-13 بیا خصوصی.
ایده داستان نباید اینجا لو بره.

2 Likes

@elahehvelayati
منم تو خصوصی اضافه کن

2 Likes


During the spring and summer of
1974,
police in the Pacific Northwest were in a panic.:alien:
Women at colleges across Washington and Oregon were disappearing :busts_in_silhouette::busts_in_silhouette:

In just six months, six women had been ((abducted. )):busts_in_silhouette::busts_in_silhouette:
On the day Ott and Naslund ((vanished,)) several other women remembered approached by a man who had tried and failed to(( lure )):japanese_ogre: them to his car. they were the only witnness that know about this murder.

They told the authorities about an attractive young man with his arm in a ((sling.)):spider_web:
His ((vehicle )):blue_car::blue_car:
was a brown Volkswagen Beetle, and the name he gave them was Ted.

After releasing this description to the public, the police were contacted by four people who identified the same ((specification )) :busts_in_silhouette:
Ted Bundy.

the police started ((tailing)) him​:selfie::compass:

to be continued…

1 Likes