تالار زبانشناس

تکنیک سایه یا تکرار

برای این دو تکنیک باید از روی متن هم بخونیم ؟مثلا برای سایه بایدهمزمان صوت رو بگیم و تز روش بخونیم یا ن بطور حفظی؟

سلام. فکر میکنم اصل تکنیک سایه بر این اساسه که بدون نگاه کردن به متن و فقط با شنیدن،‌ بلافاصله متن رو تکرار کنید. اما من خودم برای بار اول همزمان به متن هم نگاه میکنم. ولی برای تکرارهای بیشتر نباید به متن نگاه کرد…

سلام
مشکل تکنیک سایه اینه ک
اولا خیلی سریع گفتگو ها انجام میشه
ثانیا کلمات بعضی هاشون شنیدنش سخته
البته گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی
تلاش تلاش تلاش