تالار زبانشناس

چرا be going to

چرا be going to
0

چرا در زمان آینده تمام دروس گاهی از will و گاهی be going to استفاده شده ؟؟
من فرق این دوتا و شرایط استفادشون رو میدونم فقط نمیدونم چرا توی این داستان ها که تمام اتفاق ها شرایط یکسان داره گاهی از این وگاهی از اون استفاده شده ؟؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 Likes