تالار زبانشناس

کاربرد goingدر جمله زیر چیست؟ در معنی کلمه چه نقشی دارد؟

کاربرد goingدر جمله زیر چیست؟ در معنی کلمه چه نقشی دارد؟
0

I’m never going to get married


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام.
من نمی خواهم / قرار نیست هیچ وقت ازدواج کنم
چون going برای انجام کاری در آینده استفاده میشه

2 Likes

Going to do sth و will هر دو برای آینده به کار میرن. با این تفاوت که وقتی از اولی استفاده میکنین، یعنی درصد وقوع بالاتری داره و براش از قبل برنامه زیزی شده.
اینجا هم میگه من هرگز ازدواج نخواهم کرد

2 Likes

زمان حال استمراری تو انگلیسی عامیانه‌ای برای آینده هم استفاده میشه مثل در فارسی که میگیم “میرم” بجای “خواهم رفت”
I will go vs I’m going / I’m going to go

یا فعل در حال استمراری یا
Going to
و بعد فعل ساده (بی صرف)

I’m going tomorrow
I’m going to go tomorrow
هم معنی هستن

I’m going to kill him

3 Likes