تالار زبانشناس

فرق معنایی حال کامل استمراری و گذشته کامل استمرای

فرق معنایی حال کامل استمراری و گذشته کامل استمرای
0

آیا معنی جملات زیر یکی است. زیرا در متن هر دو یکسان ترجمه شده
She had been cooking chicken, vegetables and dessert
She had been cooking chicken,vegetables and dessert
هر دو جمله معنی شده
او مرغ و سبزیجات و دسر درست کرده بود.
آیا اولی نمی شود… او مرغ و سبزیجات و دسر درست کرده است؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 31- رزی برای شام به نزد دوستش می رود. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Like

هر دو تا جمله کاملا یکسان نوشته شدن؟!

1 Like

همونطور که @ali-13 گفتن دوتا جمله شبیه هم هستن ؟؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking:

2 Likes

اون دومی has been cooking

1 Like

اگه اشتباه نکنم(باز اساتید بهتر میدونند)

Had been cooking ===> داشت می‌پخت.
Has been cooking ===> دارد می‌پزد.

1 Like

بله اشتباه تایپی شده اولی has بوده

1 Like