تالار زبانشناس

متن انگلیسی اشتباه نوشته شده

متن انگلیسی اشتباه نوشته شده
0

توی درس واژاگان
Greek family
توی شروع A.j میگه headline ولی شما نوشتید تایتل

The title says “woman will never be Greek
enough for husband’s family.”


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

2 Likes

درود بر شما

روی علامت سه نقطه مربوط به اون درس کلیک کنین
۶ آیکون وجود داره
دانلود و حذف و … ویرایش رو انتخاب کنین و متن رو اصلاح کنین تا با نظر شما موافقت بشه‌.

2 Likes