تالار زبانشناس

معنی اصطلاح put in

معنی اصطلاح put in
0

سلام معنی put in در این جمله چیه
You can see why they put in their place


این تاپیک مربوط به درس« آیا شما انگلیسی را به صورت موثر گوش می دهید؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « یادگیری انگلیسی با حس خوب »

1 Like

Put in یعنی قرار دادن
شما میتوانید ببینید چرا آنها قرار دادند در آنجا
Place در اینجا معنی محل رو میده

1 Like