تالار زبانشناس

آیا بیدون انگلیسی دیگر زبان ها است زبانشناسی

آیا بیدون انگلیسی دیگر زبان ها است زبانشناسی
0

این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

درود بر شما

زبانشناس تویه حوضه انگلیسی فعالیت می‌کنه.

3 Likes