تالار زبانشناس

معنای این جمله

It would be enough to turn any boy’s head


این تاپیک مربوط به درس« پسری که زنده ماند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های هری پاتر » فصل: « هری پاتر و سنگ جادو »

1 Likes

این کافی است که سر هر پسری را گول بزنیم

2 Likes

همین کافیه تا نظر هر پسری (بچه ای) رو تغییر بده (عوض کنه)
Turn somebody’s head
یعنی نظر کسی را تغییر دادن