تالار زبانشناس

سلام he is mean یعنی چی

سلام.

یعنی او خیلی بدجنس هست

4 Likes

Mean به عنوان adjective اگه به کار بره میتونه به معنی بدجنس باشه. حتی من دیدم به معنای stingy خسیس هم به کار میره

1 Likes