ارزیابی کتاب آزمون های آپولو

ارزیابی کتاب آزمون های آپولو
none 4.666666666666667 3

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « آزمون های آپولو » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
اپولو پس از عصبانی کردن پدرش زئوس ، از المپیوس اخراج می شود. اپولو به ناچار در نیویورک فرود می اید تا به عنوان یک نوجوان عادی به زندگی اش ادامه دهد. حالا بدون قدرت هایش، این خدای چهار هزار ساله باید در این دنیای مدرن جایگاه خود را پیدا کند و راهی بیابد تا دوباره زئوس او را ببخشد.
سطح: 6

1 پسندیده

جالبه ادامه مجموعه ی قهرمانان المپ و پرسی جکسونه ، اپولو در پی مجازاتی جاودانگیشو از دست داده و باید مامورتی که به عهدشه انجام بده، اخلاقش هم خیلی بهتر شده^^

1 پسندیده

در اصل ادامه پس از ۲ تا مجموعه اس مجموعه پرسه جکسون و خدایان یونان که ۵ جلدیه
بعدش قهرمانان المپ که اونم ۵ جلدیه
بعد از اون ۵ جلدی آزمون های آپولو

جلد چهارم رو کی اضافه می‌کنید؟

درحال حاضر داشبورد درحال آپدیت شدن هست و باید کمی صبر کنید