تالار زبانشناس

چرا در داستانک هملت

چرا در جمله سلاها پیش در دانمارک شاهزاده ای به نام هملت زندگی میکرد در نوشته انگلیسی کلمه زندگی نیست و به جاش there was هست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

سلام.
خب وقتی میگیم سال ها پیش هملت در دانمارک بود یعنی زندگی می کرد. (حتما زندگی می کرده که بوده )

5 Likes

بله میدونم ولی سوال من اینه که چرا ازlived استفاده نشده

4 Likes

یک داستان رو میشه با جملات متعددی شروع کرد

Once upon a time
There was a
He lived on a

خب اینجا هم می تونست مثل داستان جوجه اردک زشت که گفت Mummy duck lived on a farm بگه Many years ago Hamlet lived in denmark. هیچ کدوم اشتباه نیستن اما در هر داستانی ممکنه یک نوع قشنگ تر باشه برای نویسنده و برای همین گفته There was a prince called Hamlet. : )

9 Likes

There was once
ساختار ادبی

روزی روزگاری یک ____ بود / زندگی می‌کرد

There was

وجود داشت / زندگی می‌کرد

تونست بگه there lived اما انتخاب نویسنده هستش

9 Likes

بطور كل توي زبان انگليسي there is ياthere areبه معني وجود داشتنه، پس ميش ب جاي زندگي كردن اين دورو بكار برد ك there are براي تعداد بيش از يك نفر و there isبراي يك نفره

6 Likes